Ebook Dibawah Lindungan Ka'bah Karya Hamka

... Maksud yang engkau terangkat itu, amat saya setujui, itulah suatu maksud yang baik, sebab itu adalah suatu hikayat dan kejadian yang mendukakan hati dan merawankan pikiran, yang kerap kali benar kejadian dalam kalangan pemuda-pemudi kita.
... Demi bila buku itu telah selesai, kirimkanlah kiranya kepadaku barang senaskah, guna menghidangkan kenang-kenanganku kepada masa yang telah lampau, semasa kita masih bernaung DI BAWAH LINDUNGAN KA'BAH
Download Ebook Dibawah Lindungan Ka'bah Karya Hamka
Screenshot
Download

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ebook Dibawah Lindungan Ka'bah Karya Hamka"

Posting Komentar